KŽNJVPSSP

Lustr festival 2015

Začátek února byl teplý a nadmíru příznivý tomu, aby člověk potkal mezi ohradami bílého koně s nohama černýma, zborcenýma hladinou podzimního jezera anebo spatřil mezi břízkami Riegrových sadů zmítajícího se Ikara. 
Early february was warm, with conditions particularly favorable for sighting a white horse between the fences, legs spattered black by the surface of an autumnal lake, or Ikarus trashing among the birches in Rieger Gardens.

Cyklus airbrushů je volně inspirovaný lyrickým románem Josefa Jedličky Kde život náš je v půli se svou poutí – textovou koláží z prostředí litvínovského koldomu z 50tých let. The cycle of airbrushes is loosely inspired by Josef Jedlička’s lyrical novel Where Our Life is in the middle with its pilgrimage – a text collage from the environment of the Litvínov koldom from the 1950s.

Josef Jedlička, Kde život náš je v půli se svou poutí, Host 2008*Josef Jedlička, Midway Upon the Journey of Our Life, Karolinum 2016